Coleman club je volným společenstvím významných zákazníků společnosti Coleman S.I., a.s..
Club je založen na principu vzájemné loajality, dodržování dohodnutých pravidel v obchodě a hledání všestranně výhodné spolupráce mezi jeho členy. Cílem clubu je rozvíjení vzájemného obchodu a vytváření přátelského a inspirativního obchodního prostředí. Členem clubu na příští rok se stává na základě předchozích výsledků zákazník, který přijal pozvání od vedení společnosti k účasti na aktivitách a cílech clubu.
 
 
Základní kameny Coleman Clubu
  
 
Dobrý obchod   Inspirující setkání
Dobrý vzájemný obchod je přirozeným předpokladem vytváření společenství jakým je ColemanClub. Na straně společnosti Coleman jde o výhodné podmínky, kvalitní služby nastavené individuálně podle potřeby zákazníka, rychlá řešení operativních problémů na stavbě, na straně zákazníka jde o naplnění očekávaných obchodních výsledků, hledání cest k prohlubování spolupráce, dodržování dohodnutých pravidel obchodu, zejména včasnost plateb.
 
 
V přátelské atmosféře společenských setkání je možné se navzájem rozdělit o zkušenosti, inspirovat se v podnikání, sdílet společné či podobné problémy a jejich řešení. Setkávání Coleman Clubu budou podobně jako v minulosti určitě i o spolupráci jeho členů a nabídce vzájemné pomoci. A rovněž inspirující budou tato setkání pro vedení společnosti Coleman, které může podle potřeb nejvýznamnějších zákazníků vyvíjet stále kvalitnější a více na míru ušité produkty a služby.
     
Důležité informace   Skvělá zábava
V tomto ročníku Coleman Clubu bude ještě více otevřena možnost pro sdílení informací nejen formou osobní, ale také prostřednictvím elektronické komunikace a internetového zabezpečeného přístupu pro členy clubu. Na stránkách clubu najde každý jeho člen důležité informace, extra nabídky, diskuze mezi členy a další informace z oboru.  
Společnost Coleman zůstává věrná svému cíli vytvářet přátelské a pohodové obchodní prostředí solidních obchodních partnerů. Také proto je součástí Coleman Clubu řada zajímavých aktivit a soutěží. Setkání členů clubu budou nabízet atraktivní program a vždy něco navíc, tak jak je nakonec v Colemanu zvykem.
 
 
Na obsah webu pokračujte přes Přihlášení
Colemánie Coleman E-Coleman Řemeslník roku Blix
571 499 600
info@coleman.cz
Powered by Programia